Chất Độn và Hạt Màu Trắng

Chất Độn và Hạt Màu Trắng chứa 60-80% khoáng chất trên nền nhựa nhiệt dẻo như là PE, PP, ABS, PET, HIPS, …

Phân loại sản phẩm dựa trên:
 Hàm lượng CaCO3: 70-80%
 Hàm Lượng TiO2: 10-70%
 Khả năng tiếp xúc thực phẩm
 Độ bền thời tiết

Tìm hiểu thêm sản phẩm
Không ngừng cải tiến công nghệ & tính năng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường