Chất Tăng Liên Kết và Hàn Dán

Sản phẩm PA-Bond là giải pháp tốt nhất khi bạn cần liên kết những loại vật liệu không tương thích với nhau chẳng hạn như: PP với sợi gỗ, ABS với sợi thuỷ tinh, PP với bột Talc, những chất độn dạng khoáng, PC với ABS,...

PA-Bond được dùng cho các ứng dụng dưới đây:
 Composite nhựa giả gỗ
 Compound nhựa kỹ thuật
 Composite sợi thuỷ tinh
 Phụ gia tăng độ hàn dán / kết dính
 Màng đa lớp

Tìm hiểu thêm sản phẩm
Không ngừng cải tiến công nghệ & tính năng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của thị trường