Đối tác Quốc Tế

Nhân viên điều phối kinh doanh quốc tế

 Liên hệ: Mr. Kurt Weber

 Email: info@polymerasia.com

 Thị trường: Các quốc gia Trung Đông, châu Âu & Mỹ

Polymer Asia Technology Thái Lan

 Địa chỉ: 17 Soi Ramkhamhaeng Rd., 8 yak 10 (Udomyos 2) Hua-Mark, Bang Kapi, 10240 Thailand

 Điện thoại: +66 81 585 2390

 Liên hệ: Ms. Phannapa Khaymapanya

 Email: phannapa@polymerasia.com

 Thị trường: Thái Lan

Polymer Asia Singapore

 Địa chỉ: 1 Pemimpin Drive #08-04 One Pemimpin Singapore 576151

 Điện thoại: +65 6826 1237

 Liên hệ: Ms. Maureen Tan

 Email: maureen.tan@polymerasia.com

 Thị trường: Châu Á