Đối tác quốc tế

Điều phối kinh doanh quốc tế

 Liên hệ: Ms. Hoang Anh

 Email: info@polymerasia.com

 Thị trường: Middle East, Europe & USA

Polymer Asia Mỹ

 Liên hệ: Ms. Brittnie Carroll

 Email: brittnie.carroll@polymerasia.com

 Thị trường: Americas

Polymer Asia Technology Thái Lan

Địa chỉ: 1 Pemimpin Drive #08-04 One Pemimpin Singapore 576151

 Điện thoại: +65 6826 1237

 Liên hệ: Ms. Maureen Tan

 Email: maureen.tan@polymerasia.com

 Thị trường: Thái Lan

Polymer Asia Singapore

 Địa chỉ: 1 Pemimpin Drive #08-04 One Pemimpin Singapore 576151

 Điện thoại: +65 6826 1237

 Liên hệ: Ms. Maureen Tan

 Email: maureen.tan@polymerasia.com

 Thị trường: Trung Quốc & Châu Á

Đối tác quốc tế